Votre panier

Votre panier est vide

Votre panier sauvegardé

Votre panier est vide

KOKEDAMA
Kokedama Alocasia + Plateau ardoise

Kokedama Calathea + Plateau ardoise

Kokedama Pilea + Plateau ardoise

Kokedama Monstera + Plateau ardoise

Kokedama Philo White + Plateau ardoise

Kokedama Ginseng + Plateau ardoise